Dự án

Tranh Chủ  /  Khu Nhà Ở 52 Nguyễn Xiển

THÔNG TIN

Dự án

<div class="titleDetail" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"> <h2 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: inherit; font-weight: 400; line-height: 55px; margin: 0px; font-size: 40px; padding: 0px; text-transform: uppercase;"> KHU NH&Agrave; Ở TPS 52 NGUYỄN XIỂN</h2> </div> <div class="addressPro" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgb(153, 153, 153);"> Đường N1, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</div> <div class="addressPro" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgb(153, 153, 153); text-align: center;"> <img alt="Nhà phố quận 9" src="/DBImages/52-nguyen-xien/tt-52-nguyen-xien.jpg" /></div> <div class="addressPro" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgb(153, 153, 153);"> <div class="vhTitleTab" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px 0px 5px; border-bottom: 2px solid rgb(203, 1, 9); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <h2 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: inherit; line-height: 45px; color: inherit; margin: 0px; font-size: 30px; padding: 0px; text-transform: uppercase;"> TỔNG QUAN</h2> </div> <div class="vhContTab desc" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <div class="tableGripInfo" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"> <div class="t1" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><b style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">TỔNG QUAN:</b></span></span> <p id="paragraph_0" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Hướng nh&agrave;: Đ&ocirc;ng , T&acirc;y</span></span></p> <p id="paragraph_1" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Kết cấu: 1 trệt, 3&nbsp;lầu, 1 s&acirc;n thượng&nbsp;gồm 4 ph&ograve;ng ngủ v&agrave; 5&nbsp;toilet.</span></span></p> <p id="paragraph_2" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Diện t&iacute;ch: 6x13m / 6x14m</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Lộ giới: 12m</span></span></p> <p id="paragraph_3" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Ph&aacute;p l&yacute;: sổ hồng ch&iacute;nh chủ ri&ecirc;ng từng căn, sang t&ecirc;n nhanh</span></span></p> <p id="paragraph_4" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">T&igrave;nh trạng nội thất: Giao nh&agrave; th&ocirc; b&ecirc;n trong, ho&agrave;n thiện b&ecirc;n ngo&agrave;i.</span></span></p> <p id="paragraph_5" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Kh&ocirc;ng gian rộng r&atilde;i v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng sạch sẽ. Lối thiết kế mang n&eacute;t t&acirc;n cổ điển&nbsp;kết hợp truyền thống ph&ugrave; hợp cho gia đ&igrave;nh c&oacute; nhiều thế hệ sinh sống.</span></span></p> <p id="paragraph_6" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Vị tr&iacute;: nh&agrave; toạ lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Xiển Quận 9, khu vực kh&ocirc;ng ngập nước, kinh doanh mọi ng&agrave;nh nghề, xung quanh nh&agrave; rất nhiều qu&aacute;n cafe. Nằm ngay trung t&acirc;m quy hoạch d&acirc;n cư th&agrave;nh phố Thủ Đức&nbsp;c&aacute;ch&nbsp;Vinhomes grand park chưa đến&nbsp;1km, dễ d&agrave;ng di chuyển đến c&aacute;c quận l&acirc;n cận như Quận 1, T&acirc;n B&igrave;nh, B&igrave;nh Thạnh ...</span></span></p> </div> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p>

<div class="vhTitleTab" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px 0px 5px; border-bottom: 2px solid rgb(203, 1, 9); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <h2 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: inherit; line-height: 45px; color: inherit; margin: 0px; font-size: 30px; padding: 0px; text-transform: uppercase;"> NH&Agrave; MẪU</h2> </div> <div class="vhContTab" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <div class="the-content" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <img alt="" src="/DBImages/52-nguyen-xien/1.jpeg" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <img alt="" src="/DBImages/52-nguyen-xien/2.jpeg" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <img alt="" src="/DBImages/52-nguyen-xien/3.jpeg" /></p> </div> </div> <p> &nbsp;</p>

<div class="vhTitleTab" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px 0px 5px; border-bottom: 2px solid rgb(203, 1, 9); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <h2 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: inherit; line-height: 45px; color: inherit; margin: 0px; font-size: 30px; padding: 0px; text-transform: uppercase;"> VỊ TR&Iacute;</h2> </div> <div class="vhContTab" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <div class="the-content" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Nằm tại mặt tiền đường Nguyễn Xiển phường Trường Thạnh Quận 9 . Dự &aacute;n chỉ c&aacute;ch Vinhomes v&agrave; C&ocirc;ng vi&ecirc;n &aacute;nh s&aacute;ng chưa đến 1000m . Khu d&acirc;n cư nơi đ&acirc;y c&oacute; thể sử dụng tiện &iacute;ch tại Vinhomes Grand Park&nbsp;Quận 9 , m&agrave; chỉ mất chưa đến 5 ph&uacute;t di chuyển.</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trục đường Nguyễn Xiển được quy hoạch mở rộng lộ giới 30m&nbsp;, thuận tiện cho việc đi lại . Khu d&acirc;n cư hiện hữu đ&ocirc;ng đ&uacute;c . V&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; dự &aacute;n nh&agrave; phố mặt tiền Nguyễn Xiển c&oacute; gi&aacute; rất tốt trong khu vực.</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Từ dự &aacute;n , cư d&acirc;n c&oacute; thể dễ d&agrave;ng di chuyển về trung t&acirc;m th&agrave;nh phố theo nhiều đường lớn chỉ chưa đến 30 ph&uacute;t đi xe . C&aacute;ch khu c&ocirc;ng nghệ cao Quận 9 chưa đến 10 ph&uacute;t di chuyển.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="/DBImages/52-nguyen-xien/vitri_4_1.jpeg" /></p>

<p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Dự &aacute;n c&oacute; 1 trục đường ch&iacute;nh N1 xuy&ecirc;n suốt từ Nguyễn Xiển ra đến bờ s&ocirc;ng Tắc , nh&aacute;nh s&ocirc;ng Đồng Nai.</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Với 2 căn 01 v&agrave; 56 l&agrave; quay ra đường Nguyễn Xiển. Đ&acirc;y l&agrave; 2 căn c&oacute; diện t&iacute;ch lớn nhất dự &aacute;n. Căn số 02 đến 29 quay về hướng Đ&ocirc;ng Nam , v&agrave; căn 30 đến 55 sẽ quay về hướng T&acirc;y Bắc.</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Với thiết kế 1 trục đường ch&iacute;nh cũng như hướng nh&agrave; Đ&ocirc;ng Nam &ndash; T&acirc;y Bắc , khu d&acirc;n cư sẽ kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng bởi nắng s&aacute;ng hay chiều .</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"> <img alt="" src="/DBImages/52-nguyen-xien/mat-bang.jpeg" /></p>

<p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">TPS Land 52 Nguyển Xiển t&iacute;ch hợp đầy đủ c&aacute;c dịch vụ tiện &iacute;ch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho cư d&acirc;n tại TPS Land 52 Nguyển Xiển như: Dịch vụ trung t&acirc;m thương mại tầng trệt phục vụ nhu cầu mua sắm, ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n cho cư d&acirc;n tại khu căn hộ; C&agrave; Ph&ecirc;, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, spa, ph&ograve;ng tập thể dục,&hellip;; Dịch vụ bảo vệ cao cấp 24/24; Tầng hầm để xe, hệ thống điện dự ph&ograve;ng,&hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c dịch vụ tiện &iacute;ch b&ecirc;n ngo&agrave;i do liền kề trung t&acirc;m thương mại: Chỉ 10 ph&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng đến TTTM Pandora, si&ecirc;u thị Coopmart, điện m&aacute;y, thời trang,&hellip; hay chỉ 7 ph&uacute;t di chuyển đến chợ Hạnh Th&ocirc;ng T&acirc;y chợ lớn nhất G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"> <img alt="" src="/DBImages/52-nguyen-xien/khu-nha-o-52-nguyen-xien-21.jpeg" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; text-transform: uppercase;">C&Ocirc;NG VI&Ecirc;N:</span>&nbsp;được quy họach một khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n rộng ngay trước dự &aacute;n tạo một kh&ocirc;ng gian sống v&ocirc; c&ugrave;ng tho&aacute;ng đ&atilde;ng.</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; text-transform: uppercase;">TRUNG T&Acirc;M THƯƠNG MẠI:</span>&nbsp;khu căn hộ bao gồm nhiều mặt bằng shop d&agrave;nh cho thương mại như si&ecirc;u thị mini, khu caf&eacute; terrace, cửa h&agrave;ng thức ăn nhanh,...</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; text-transform: uppercase;">DỊCH VỤ L&Agrave;M ĐẸP:</span>&nbsp;xen kẽ c&aacute;c cừa h&agrave;ng thương mại l&agrave; c&aacute;c khu dịch vụ l&agrave;m đẹp như spa, ph&ograve;ng tập Gym, thể dục thầm mỹ.</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; text-transform: uppercase;">HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG:</span>&nbsp;ph&ograve;ng sinh hoạt cộng đồng, nh&agrave; trẻ, khu sảnh lễ t&acirc;n, ph&ograve;ng kiểm so&aacute;t an ninh,&hellip;</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; text-transform: uppercase;">AN NINH TUYỆT ĐỐI, T&Iacute;CH HỢP KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI:</span>&nbsp;V&igrave; nằm trong khu biệt lập, TPS 52 Nguyễn Xiển l&agrave; khu an ninh được bảo vệ chặt chẽ 24/24 với khu tường bao v&agrave; chốt bảo vệ, chốt kiểm tra an ninh tại cổng v&agrave;o v&agrave; hệ thống Camera d&agrave;y đặc,&hellip;</span></span></p>

<div class="the-content" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 23px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">5 Kh&aacute;ch h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n thực hiện giao dịch th&agrave;nh c&ocirc;ng trong ng&agrave;y mở b&aacute;n được tặng 1 lượng v&agrave;ng SJC .</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">5 Kh&aacute;ch h&agrave;ng tiếp theo thực hiện giao dịch th&agrave;nh c&ocirc;ng trong ng&agrave;y mở b&aacute;n được tặng 1 Iphone 12 Pro Max 256Gb .</span></span></p> </div> <div class="vhLstChinh" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <div class="row" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px -15px; padding: 0px;"> <div class="col-sm-6" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px 15px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 450px;"> <div class="vhItemChinh" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: inherit; line-height: 25px; color: rgb(203, 1, 9); margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; padding: 0px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ch&iacute;nh S&aacute;ch 1</span></span></h3> <ul style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 20px; list-style: none;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chiết khấu 0.5%</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Giữ chỗ ưu ti&ecirc;n 100 triệu đồng .</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chuyển từ giữ chỗ sang đặt cọc .</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thanh to&aacute;n 10% sau 5 ng&agrave;y t&iacute;nh từ đợt 2</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thanh to&aacute;n 40% sau 1 th&aacute;ng t&iacute;nh từ đợt 3</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thanh to&aacute;n 48% sau đợt 4 .</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thanh to&aacute;n 2% , nhận sổ hồng .</span></span></li> </ul> </div> </div> <div class="col-sm-6" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px 15px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 450px;"> <div class="vhItemChinh" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: inherit; line-height: 25px; color: rgb(203, 1, 9); margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; padding: 0px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ch&iacute;nh S&aacute;ch 2</span></span></h3> <ul style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 20px; list-style: none;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Giữ chỗ ưu ti&ecirc;n 100 triệu đồng .</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chuyển từ giữ chỗ sang đặt cọc .</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thanh to&aacute;n 10% sau 5 ng&agrave;y từ đợt 2</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thanh to&aacute;n 10% sau 30 ng&agrave;y từ đợt 3 .</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thanh to&aacute;n 10% sau 30 ng&agrave;y từ đợt 4</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thanh to&aacute;n 10% sau 30 ng&agrave;y từ đợt 5 .</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thanh to&aacute;n 10% sau 30 ng&agrave;y từ đợt 6 .</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thanh to&aacute;n 48% sau 60 ng&agrave;y từ đợt 7 .</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px; list-style-type: disc; font-size: 15px; line-height: 23px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thanh to&aacute;n 2% , nhận sổ hồng .</span></span></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p>